Όροι και προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

O ιστότοπος thewineexpert.gr είναι μια ιστοσελίδα (ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία «Α.Πετρής & ΣΙΑ Ο.Ε», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι, επί της οδού Αγίας Παρασκευής αρ. 112, 15343  με ΑΦΜ 099373966 ΔΟΥ Χολαργού, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 2106815252, (στο εξής χάριν συντομίας καλούμενη η “Εταιρεία”).

Εάν κάποιος χρήστης/ επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους, οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή του σε αυτό, η εγγραφή του στο newsletter της Εταιρείας, ή η αγορά προϊόντων, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της Εταιρείας, όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει ς. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της..

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για τη διενέργεια ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας, αποδέχονται ότι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης όλων των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα

Η περιγραφή των συστατικών των προϊόντων που λαμβάνουμε από προμηθευτές μας και εν γένει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις ενδείξεις επί των προϊόντων και οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης αυτών γίνεται από τους ίδιους τους προμηθευτές τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται πάνω στο προϊόν και η Εταιρεία (η οποία συμμετέχει στην αλυσίδα διανομής μόνον ως ενδιάμεσος ή τελικός πωλητής) δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει ούτε ευθύνεται για την αλήθεια ή την ακρίβεια αυτών.

Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας και απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για την Εταιρεία.

Επισημαίνεται ότι πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι πρόσθετες πληροφορίες για κάθε προϊόν, είτε αυτές αφορούν τη φύλαξη, την κατανάλωση, ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή χρήση του εκάστοτε προϊόντος.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η εμφάνισή τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Με εξαίρεση τα σημεία όπου αναφέρεται ρητά το αντίθετο, όλα τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών και οι εικόνες των προϊόντων, υπηρεσιών ή/και τοποθεσιών τρίτων μερών που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν έχουν καμία σχέση ή σύνδεση με την Εταιρεία, συνεπώς δεν πρέπει να στηρίζεστε στην ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης ή σύνδεσης. Οποιαδήποτε εμπορικά σήματα/επωνυμίες εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα τελούν υπό την ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα προϊόντα και δεν βεβαιώνεται με κανένα τρόπο ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα υποστηρίζονται από ή συνδέονται με την Εταιρεία. 

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, η διάδοση, η μετάδοση, η αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παροχή των συνδέσμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του επισκέπτη/χρήστη/μέλους και η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

5.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ COOKIES

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη/πελάτη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και τον ν. 4624/2019, ως ισχύει καθώς και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΜΕΛΟΥΣ/ΠΕΛΑΤΗ

Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον επισκέπτη/χρήστη/μέλος/πελάτη.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης είναι εγγεγραμμένο μέλος στο ηλεκτρονικό κατάστημα, έχει επιπλέον την υποχρέωση να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και να διατηρεί μυστικό τον κωδικό πρόσβασής του στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης του λογαριασμού του. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης του εφόσον δεν έχει λάβει τη σχετική ενημέρωση από το μέλος.

Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς νόμους και ο χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων που δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα την παραβίαση των ανωτέρω. Ειδικότερα, ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για:

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις,

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επιπλέον, απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη που (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας ή/και των συνεργατών της ή/και των άλλων χρηστών/μελών/πελατών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επιπλέον ο χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δεν ευθύνονται για ο,τιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή τυχόν συναλλαγών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Επιπλέον απαγορεύεται:

Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του ιστότοπου και για τα οποία δεν υπάρχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία χρήσης.

Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα προϊόντα/ υπηρεσίες της Εταιρείας.

Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στο www.thewineexpert.gr από τους χρήστες του.

Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του ιστότοπου.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την Eταιρεία και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, αμοιβών νομικών συμβούλων) που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς ή από την παραβίαση εκ μέρους σας των Γενικών Όρων Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως κι εφόσον οποιαδήποτε ζημία σας οφείλεται σε αποδεδειγμένη βαριά αμέλεια της Eταιρείας, η τελευταία ευθύνεται μόνο για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και την ως άνω αμέλεια της Eταιρείας. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης/μέλος της Εταιρείας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

  1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, εφόσον ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε τροποποίηση δια μέσου της παρούσας ιστοσελίδας. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι τυχόν μεταβολή των παρόντων όρων χρήσης δεν θα περιλαμβάνει τις παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα πριν την ανάρτηση των ως άνω τροποποιήσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μετά τις ως άνω τροποποιήσεις, λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.

2. Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος/πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του thewineexpert.gr.

3. Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του thewineexpert.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για τη γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

4. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του thewineexpert.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν υπέχει θέση σύμβασης μεταξύ του thewineexpert.gr και του επισκέπτη/ χρήστη/ μέλους της ιστοσελίδας.