Κόκκινο Ασκός
ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ ΗΜΙΓΛΥΚΟ

ΒΕΛΟΥΔΕΝΙΟΣ – ΑΣΚΟΣ 5L

ΕΡΥΘΡΟ ΗΜΙΓΛΥΚΟ | ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΕΥΣΗ

ΑΓΟΡΑ

Προέλευση | Έτος Παραγωγής

ΝΕΜΕΑ | ΤΡΕΧΟΝ