Κόκκινο Ασκός
ΜΑΥΡΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΔΩΡΙΚΟΣ – ΑΣΚΟΣ 5L

ΕΡΥΘΡΟ ΞΗΡΟ | ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΟ

ΑΓΟΡΑ

Προέλευση | Έτος Παραγωγής

ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΤΡΕΧΟΝ